PIZZA 123

PIZZA 123 You RING We BRING!

order food online

Contactinformation

Bạn có thể chúng tôi qua số 024 37 588 157


Pizza 123 

155 Nguyễn Hoàng Tôn, Phường Xuân La
Tây HồHà Nội

Deliverytimes

Thứ Hai
10:30 - 23:00
Thứ Ba
10:30 - 23:00
Thứ Tư
10:30 - 23:00
Thứ Năm
10:30 - 23:00
Thứ Sáu
10:30 - 23:00
Thứ Bảy
10:30 - 23:00
Chủ Nhật
10:30 - 23:00