PIZZA 123

Contactinformation


Pizza 123 

155 Nguyễn Hoàng Tôn, Phường Xuân La
Tây HồHà Nội

Delivery times

Thứ Hai
10:30 - 23:00
Thứ Ba
10:30 - 23:00
Thứ Tư
10:30 - 23:00
Thứ Năm
10:30 - 23:00
Thứ Sáu
10:30 - 23:00
Thứ Bảy
10:30 - 23:00
Chủ Nhật
10:30 - 23:00